Capital бизнес обзору 1-октябрь, 2018-жыл

Capital командасы программанын форматын жаңылап, мындан ары бизнес темаларга басып жасай турган болду. Өзгөчө чакан жана орто ишкерчилик Capital бизнес обзорунун наза-рында болмокчу. Мунун себеби эң жөнөкөй. Өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн жарымына жакынын дал ушул чакан жана орто бизнес жаратат. Жана жаңылаган форматтагы алгачкы чыгарылышта түз инвестициялар рыногу, корпоративдик башкаруу стандарттары жөнүндө баяндайбыз.
Сообщения
Сообщения публикуемые на этой странице видны только участникам диалога
Для отправки сообщения автору видео вам необходимо