Capital бизнес обзору 8-октябрь, 2018-жыл

Жыл башынан берки сегиз айдын жыйынтыгы боюнча өлкө экономикасында басаңдоо бай-калууда. Жагдай Кумтөр кениндеги абалга түздөн-түз байланыштуу. Ал арада абалды жеңил өнөр-жай тармагы сактап, болуп жакшы өсүш көрсөтүүдө. Бирок бул тармактын мындагы дагы жакшы өнүгүүсүнө бут тоскон жагдай - социалдык салык жүгү.
Сообщения
Сообщения публикуемые на этой странице видны только участникам диалога
Для отправки сообщения автору видео вам необходимо