Capital бизнес обзору 5-ноябрь, 2018-жыл

Кыргызстан Doing Business 2019 рейтигинде өз позициясын 7 баскычка жакшыртып, 70чи орунга чыкты. Өлкөнүн бул рейтингдеги көрсөткүчтөрү инвесторлор үчүн маанилүү инде-катор. Инвестиция демекчи, Кыргызстанда биринчи түз инвестициялар фонду өз ишин баш-таганын буга чейин айткан эле. Бул чыгарылышта бул темага кеңири токтолобуз. Ошондой Эле ISO22000: 2005 эл аралык сертификатынан өтүүнүн жол-жобосу жана анын мааниси жөнүндө айтып беребиз
Сообщения
Сообщения публикуемые на этой странице видны только участникам диалога
Для отправки сообщения автору видео вам необходимо