Capital бизнес обзору 12-ноябрь, 2018-жыл

Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү Европа рыногуна чыгууда жалпы жеңилдиктер системасы же ВСП плюстун мүмкүнчүлүктөрүн жандуу колдоно баштады. Ал эми бул мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонууга азырынча ишкерлер арасында билим-дин, маалыматтын жетишсиздиги, сертификация маселелери тоскоол болууда. Ал ортодо Ероаплык союз бул жагынан Кыргызстанга техникалык жардам көрсөтүүгө даяр жана көрсөтүп келе жатат.
Сообщения
Сообщения публикуемые на этой странице видны только участникам диалога
Для отправки сообщения автору видео вам необходимо